Çağımız maksimum verimlilik çağı.

Verimli çalışamayan bir kurumun, her geçen gün artan rekabet ve hızla azalan kar oranları ile yaşamını sürdürebilmesi artık oldukça zor görülüyor. Bu yüzden her kurum, rekabet edebilmek ve hedeflerine ulaşmak adına öncelikle tüm emek, zaman ve finansal kaynaklarını en verimli şekilde kullanmayı öğrenmek zorunda.

Bu süreçte, kazanç sağlamayan içe dönük yatırımlar ile zaman ve para kaybetmek yerine, iyi bildiği alana yoğunlaşmak ve orada uzmanlaşarak güçlenmek, artık günümüz başarılı şirketleri için en geçerli ve en sağlıklı strateji sayılıyor.

Dolayısıyla verimliliklerini arttırmak için şirketler, sözkonusu hacim ne olursa olsun, ana faaliyet alanları haricinde kalan mal ve hizmet alımlarını dış kaynak kullanarak tedarik etme yolunu seçiyorlar.

Şirketler için dış kaynak kullanımının avantajları şu şekilde sıralanabilir:

• Kendi ana hizmet alanına yoğunlaşma ve rekabet gücünü arttırma,
• Sabit yüksek maliyetleri değişken düşük maliyetlere dönüştürme,
• Baş döndürücü bir hızla ve sürekli değişen teknolojik ekipman yatırımından kurtulma,
• Şirket içinde bulunması gereken uzman personel ihtiyacının ortadan kalkması,
• Tedarikçinin uzmanlaşması dolayısıyla hizmetin daha iyi kalitede ve zamanında alımı,
• İş dünyasında çabuk değişen ihtiyaçlara daha rahat ve süratli uyum sağlayabilme,
• Daha düşük maliyetlerle daha kaliteli tedariki sağlama imkanı,
• Tedarikçinin sunduğu sürat, güvenlik, süreklilik vs. gibi ilave faydalar
• Tedarikçinin uzmanlığı dolayısıyla daha yaratıcı fikir ve uygulamaların yaratılabilmesi,
• Bütçenin kontrolü,
• Nakit akışına olan olumlu etki,
• Risk yönetimi açısından sağlanan esneklik ve güvenlik.

Şirketlerin verimliliğini önemli derecede arttıran ve son dönemlerde yoğun ilgi gören kavramlardan birisi de firmaların ihtiyaç duydukları nitelikli doküman baskı işlemlerinin dış kaynaklardan sağlanması yöntemidir.

Bu doğrultuda her geçen gün yoğunlaşan doküman baskı ve sonlandırma ihtiyaçlarınızda siz de verimlilik arttırma yoluna gidebilir ve kurumunuz için farkedilir oranda tasarruf sağlayabilirsiniz.